Leden COGEM

Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2019

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De leden worden benoemd op persoonlijke titel. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie.

De COGEM is onderverdeeld in drie subcommissies:

  • Subcommissie Landbouw
  • Subcommissie Medisch Veterinair
  • Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. De COGEM wordt ondersteund door een professioneel secretariaat dat gevestigd is in Bilthoven. De contacten met de betrokken overheidsdiensten worden onderhouden door ambtelijke vertegenwoordigers.

Wijzigingen ledenbestand

In 2019 zijn de volgende leden teruggetreden:

  • Prof. dr. John Degener
  • Drs. Vera Dalm
  • Dr. Raoul de Groot

De COGEM dankt hen hartelijk voor hun inzet en het vele werk dat ze voor de commissie hebben verzet.

De COGEM heeft in 2019 één nieuw buitenlid mogen verwelkomen:

  • Prof. dr. Jeroen Kortekaas

Overzicht samenstelling COGEM in 2019

Dagelijks bestuur

Voorzitter
Prof. dr. ing. S. (Sybe) Schaap

Plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam

Leden
Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. M. (Marianne) de Visser, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Subcommissie Landbouw

Voorzitter
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam

Leden
Prof. dr. ir. J.D. (Dick) van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. T.J. (Tom) de Jong, Universiteit Leiden
Dr. W.J. (Willem Jan) de Kogel, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Dr. J.M. (Jan) Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. P.H. (Peter) van Tienderen, Universiteit van Amsterdam

Buitenleden
Dr. ir. A.B. (Guusje) Bonnema, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Dr. P.M. (Peter) Bruinenberg, AVEBE
Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. J. (Johan) Memelink, Instituut Biologie Leiden
Dr. ir. R.Y. (Rommie) van der Weide, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Dr. ir. J.P. (Jos) Wubben, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Subcommissie Medisch Veterinair

Voorzitter
Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht

Leden
Dr. M.C.W. (Mariet) Feltkamp, Leids Universitair Medisch Centrum
Dr. D. (Danny) Goovaerts, DGVAC Consultancy
Prof. dr. R.C. (Rob) Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum
Dr. T.G. (Tjeerd) Kimman, Wageningen Bioveterinary Research
Dr. B.P.H. (Ben) Peeters, Wageningen Bioveterinary Research
Dr. ir. G.P. (Gorben) Pijlman, Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Buitenleden
Dr. A.T. (Atze) Das, Amsterdam UMC
Prof. dr. J.E. (John) Degener, Universitair Medisch Centrum Groningen (tot 1 januari 2020)
Prof. dr. C.M.F. (Clemens) Dirven, Erasmus Medisch Centrum
Dr. R.J. (Raoul) de Groot, Universiteit Utrecht (tot 1 maart 2019)
Dr. S. (Sander) Herfst, Erasmus Medisch Centrum
Prof. dr. J.A. (Jeroen) Kortekaas, Wageningen Bioveterinary Research
Dr. J.J. (Sjaak) de Wit, De Gezondheidsdienst voor Dieren

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voorzitter
Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Leden
Dr. S. (Simone) van der Burg, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Prof. dr. ir. G. (Gerrit) Meester, Universiteit Leiden
Dr. mr. L.M. (Lonneke) Poort, Erasmus University Rotterdam
Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht
Prof. dr. N.M. (Nico) van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. ir. P.C. (Paul) Struik, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Dr. J.A.A. (Sjaak) Swart, Rijksuniversiteit Groningen

Buitenleden
Drs. H. (Hans) van den Berg, VandenBerg Advies
Drs. V.M. (Vera) Dalm, MilieuCentraal (tot 1 september 2019)
Dr. ir. C.P.G. (Clemens) Driessen, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Dr. L.S.A.M. Hanssen (Lucien), Deining
Prof. dr. E.H.M (Ellen) Moors, Utrecht University, Copernicus Institute of Sustainable Development
Prof. dr. A.J. (Arend Jan) Waarlo, Universiteit Utrecht Freudenthal Instituut

De huidige samenstelling van de COGEM kunt hier bekijken.

Secretariaat COGEM

Dr. ir. M. (Marjan) Bovers, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Landbouw
Ing. A.T.A. (Adrienne) Box, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. L.J. (Lisette) van der Knaap, wetenschappelijk stafmedewerker
Dr. ing. M.J.E. (Maria) Koster, wetenschappelijk stafmedewerker
Drs. ing. R. (Ruth) Mampuys, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten, plaatsvervangend Algemeen secretaris
Dr. C.C. (Clara) Posthuma, wetenschappelijk secretaris subcommissie Medisch Veterinair
A.F.R. (Astrid) Schulting, office coördinator
Dr. ir. F. (Frank) van der Wilk, Algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen in 2019

dr. R. van Rij, Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS)
dr. A.C. Fluit, UMC Utrecht
prof. dr. ing. G. Karssen, NVWA
Prof. dr. J.H. Somsen, Universiteit van Tilburg
dr. M.C.G. Provenier, Utrecht University
dr. ir. E.J. Kok, Wageningen Food Safety Research

Ambtelijke vertegenwoordigers in 2019

Met de ambtelijk vertegenwoordigers die onder meer de COGEM vergaderingen als toehoorder bijwonen, worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten.

Ministerie van IenW
Drs. M. Bilgin, dr. D.W.G. Jung, mr. J.K.B.H. Kwisthout, dr. W.M. Aarts

Ministerie van VWS
Dr. G.A.J. Soete (Gezondheidsraad)

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)
Dr. ir. M.M.C. Gielkens, dr. D. Horst, dr. C.P.E. Van Rijn, dr. J. Westra, drs. H.P. de Wijs, ing. C.H. Roesink, dr. B.M. te Riet

Inspectie L&T
Dr. R.M. Hoek, ir. M. Spreuwenberg