Organisatie

Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2021

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie subcommissies. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie. Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. De COGEM wordt ondersteund door een professioneel secretariaat.

Wijzigingen ledenbestand

In 2021 zijn de volgende (buiten)leden teruggetreden:

 • Dr. Simone van den Burg
 • Dr. Willem-Jan de Kogel
 • Prof. dr. Jeroen Kortekaas
 • Prof. dr. Nico van Straalen
 • Dr. Sjaak Swart
 • Dr. Caroline Visser

De COGEM dankt hen hartelijk voor hun inzet en het vele werk dat ze voor de commissie hebben verzet.

De COGEM heeft in 2021 vier nieuwe (buiten)leden mogen verwelkomen:

 • Prof. dr. Marianne Boenink
 • Dr. André Krom
 • Dr. Leni Duistermaat
 • Dr. Miquel Ekkelenkamp

Overzicht samenstelling COGEM in 2021

Dagelijks bestuur

 • Prof. dr. ing. S. (Sybe) Schaap (voorzitter)
 • Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht (Plaatsvervangend voorzitter)
 • Prof. dr. M. (Marianne) de Visser, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Subcommissie Landbouw

 • Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen (Voorzitter)
 • Dr. ir. A.B. (Guusje) Bonnema, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Dr. P.M. (Peter) Bruinenberg, AVEBE
 • Dr. H. (Leni) Duistermaat, Naturalis Biodiversity Center (Leiden)
 • Prof. dr. ir. J.D. (Dick) van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. T.J. (Tom) de Jong, Universiteit Leiden
 • Dr. J.M. (Jan) Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. J. (Johan) Memelink, Instituut Biologie Leiden
 • Prof. dr. P.H. (Peter) van Tienderen, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. ir. R.Y. (Rommie) van der Weide, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Dr. ir. J.P. (Jos) Wubben, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Subcommissie Medisch Veterinair

 • Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht (voorzitter)
 • Dr. A.T. (Atze) Das, Amsterdam UMC
 • Prof. dr. C.M.F. (Clemens) Dirven, Erasmus Medisch Centrum
 • Dr. M. B. (Miquel) Ekkelenkamp, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Dr. M.C.W. (Mariet) Feltkamp, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. D. (Danny) Goovaerts, DGVAC Consultancy
 • Dr. S. (Sander) Herfst, Erasmus Medisch Centrum
 • Prof. dr. R.C. (Rob) Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. T.G. (Tjeerd) Kimman, Wageningen Bioveterinary Research
 • Prof. dr. J.A. (Jeroen) Kortekaas, Wageningen Bioveterinary Research
 • Dr. B.P.H. (Ben) Peeters, Wageningen Bioveterinary Research
 • Dr. ir. G.P. (Gorben) Pijlman, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Prof. dr. J.J. (Sjaak) de Wit, De Gezondheidsdienst voor Dieren

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

 • Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Drs. H. (Hans) van den Berg, VandenBerg Advies
 • Prof. dr. (Marianne) Boenink, Radbouw Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. M.C. (Martina) Cornel, Amsterdam Universitair Medisch Centrum
 • Dr. ir. C.P.G. (Clemens) Driessen, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. L.S.A.M. Hanssen (Lucien), Deining
 • Dr. A. (André) Krom, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. E.H.M (Ellen) Moors, Utrecht University
 • Dr. mr. L.M. (Lonneke) Poort, Erasmus University Rotterdam
 • Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. ir. P.C. (Paul) Struik, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • Prof. dr. T. (Tsjalling) Swierstra, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. A.J. (Arend Jan) Waarlo, Universiteit Utrecht

De huidige samenstelling van de commissie kunt hier bekijken.

Secretariaat COGEM

De werkzaamheden van de commissie worden ondersteund door een secretariaat dat gehuisvest is in Bilthoven. Het secretariaat staat onder leiding van de algemeen secretaris en is voor uitoefening van haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie. In 2021 bestond het secretariaat uit:

 • Dr. I. (Ilse) Boekhoud, wetenschappelijk stafmedewerker
 • Dr. ir. M. (Marjan) Bovers, wetenschappelijk secretaris subcommissie Landbouw
 • Dr. L.J. (Lisette) van der Knaap, wetenschappelijk stafmedewerker
 • Drs. T.Z. (Tessa) Lange, wetenschappelijk stafmedewerker
 • Dr. C.C. (Clara) Posthuma, wetenschappelijk secretaris subcommissie Medisch Veterinair
 • Dr. M. (Marthe) Smedinga, wetenschappelijk secretaris Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
 • A.F.R. (Astrid) Schulting, office coördinator
 • Dr. ir. E. (Eveline) Ultee, wetenschappelijk stafmedewerker
 • Dr. ir. F. (Frank) van der Wilk, Algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen in 2021

 • Dr. T. Bukovinszky (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
 • Dr. K. Beumer (Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University)
 • Dr. S. Balazadeh (Universiteit Leiden)
 • Prof. dr. C.A.H.H. Daemen, (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Prof. dr. F. Johannes (Technical University of Munich & Hans Eisenmann-Zentrum for Agricultural Sciences)
 • Prof. dr. M.G. Rots (Rijksuniversiteit Groningen)

Ambtelijke vertegenwoordigers in 2021

Met de ambtelijk vertegenwoordigers die onder meer de COGEM vergaderingen als toehoorder bijwonen, worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten.

Ministerie van IenW
Drs. M. Bilgin, drs. S.S.P. Meuffels, dr. W.M. Aarts

Ministerie van LNV
Ir. N.W. Dekker

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)
Dr. H.C.M. van den Akker, drs. Y.M.E. de Keulenaar, dr. H.E. Kloosterboer, drs. D. Louz, dr. L.F. Penneman, dr. C.P.E. Van Rijn, dr. B.M. te Riet, ing. C.H. Roesink, dr. N. Smit, dr. J Westra

Inspectie L&T
Dr. R.M. Hoek, ir. M. Spreuwenberg