Publicaties

Uitgebrachte adviezen

Specifieke adviezen (verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)

CGM/190107-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190116-01 Klinische studie met genetisch gemodificeerd Salmonella Typhi Ty21a (VXM01) bij patiënten met glioblastoma multiforme
CGM/190118-01 Renewal of the authorisation for import and processing of genetically modified maize MIR 604
CGM/190122-01 Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Thermoascus aurantiacus
CGM/190122-02 Pathogeniteitsclassificatie van de bodemschimmel Penicillium subrubescens
CGM/190201-01 Pathogeniteitsclassificatie Meloidogyne incognita en inschaling werkzaamheden met gg-M. incognita
CGM/190205-01 Vaststellen verspreidingsbiologie Castanea mollissima (Chinese tamme kastanje)
CGM/190211-01 Second renewal of the authorisation for import and processing of genetically modified maize Bt11
CGM/190211-02 Classificatie van Mycobacterium avium subsp. hominissuis
CGM/190211-03 Pathogeniteitsclassificatie van de ciliaat Tetrahymena thermophila
CGM/190213-01 Confidential advice on market authorization (EFSA)
CGM/190215-02 Advies procedure voor verdelging van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde koolzaadplanten
CGM/190218-01 Vervolgadvies over vergunningaanvraag voor een klinische studie met genetisch gemodificeerd Salmonella Typhi T21a (VXM01)
CGM/190222-01 Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Human alphaherpesvirus 1 in associatie met proefdieren
CGM/190228-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190305-01 Confidential advice on market authorization (EFSA)
CGM/190308-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190308-02 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190308-03 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190317-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190321-02 Voorstel voor aanpassing van de vrijstelling in de ggo-regelgeving: aanvullende criteria voor het vrijstellen van gg-planten
CGM/190327-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Brachypodium distachyon
CGM/190401-01 Import and processing of genetically modified cotton GHB811
CGM/190404-01 Inschaling laboratorium werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Escherichia coli en Salmonella Typhimurium
CGM/190412-01 Pathogeniteitsclassificatie van Bovine kobuvirus 1 (species Aichivirus B)
CGM/190412-02 Pathogeniteitsclassificatie van Equine rhinitis B virus
CGM/190412-03 Pathogeniteitsclassificatie van Beluga whale coronavirus SW1 en Bottlenose dolphin coronavirus
CGM/190415-01 Werkzaamheden met gg-Sindbis virus replicons met het ‘amyloid precursor protein’ (APP) gen
CGM/190429-01 Klinische studie met genetisch gemodificeerd Adeno-associated virus ter behandeling van patiënten met spinale musculaire atrofie
CGM/190507-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190507-02 Pathogeniteitsclassificatie van negen Bluetongue virus serotypen
CGM/190510-01 Import and processing of genetically modified soybean GMB151
CGM/190603-02 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Curcuma longa
CGM/190611-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/190612-01 Pathogeniteitsclassificatie van dertien bacteriesoorten
CGM/190624-01 Klinische studie met gg-vaccin (HB-101) ter bescherming van niertransplantatiepatiënten tegen infectie met cytomegalovirus
CGM/190624-03 Klinische studie met lentiviraal getransduceerde T-cellen (JNJ-68284528) tegen B-cel maligniteiten
CGM/190625-01 Advies over de bacteriesoorten Pseudomonas protegens en Burkholderia cepacia
CGM/190703-02 Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd replicatiecompetent Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus
CGM/190703-03 Classificatie Cali mammarenavirus (PICHV) en inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd replicatie-competent PICHV
CGM/190716-01 Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoorten Lactobacillus iners, Prevotella amnii, Prevotella copri en Prevotella timonensis
CGM/190722-01 Klinische studie met retroviraal getransduceerde T-cellen gericht tegen MAGE-C2 maligniteiten
CGM/190724-01 Monitoring gg-Arabidopsis thaliana
CGM/190725-02 Omlaagschaling van werkzaamheden met van Tick-born encephalitis virus (TBEV) afgeleide ‘Single Round Infectious Particles’
CGM/190726-01 Klinische studie met lentiviraal getransduceerde T-cellen (bb2121) ter behandeling van multipel myeloom
CGM/190729-01 Generieke milieurisicobeoordeling van klinische studies met ex vivo retro- en lentiviraal getransduceerde cellen
CGM/190805-01 Klinische studie met lentiviraal getransduceerde CD34+ cellen ter behandeling van RAG-1-SCID en RAG-2-SCID
CGM/190820-01 Pathogeniteitsclassificatie van het White spot syndrome virus
CGM/190822-01 Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Aeromonas piscicola
CGM/190828-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Sorghum bicolor
CGM/190905-01 Generieke milieurisicobeoordeling van klinische studies met AAV-vectoren
CGM/190905-02 Actualisatie van de pathogeniteitsclassificaties van een groot aantal humaan- en dierpathogene RNA en DNA virussen (2019)
CGM/190923-01 Klinische studie gg-T-cellen (GSK3377794) tegen NY-ESO-1 of LAGE-1a positieve kankervormen
CGM/190930-01 Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Flammulina velutipes
CGM/191015-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Stevia rebaudiana
CGM/191017-01 Pathogeniteitsclassificatie van de arbusculaire mycorrhiza
Rhizophagus aggregatus, Rhizophagus clarus en Rhizophagus manihotis
CGM/191017-03 Klinische studie met gg-adenovirale vector (rAd-INF) bij patiënten met kwaadaardige pleurale mesothelioom
CGM/191023-02 Omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde poliovirussen
CGM/191029-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/191107-01 Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Influenza A virus (FLUAV) 5:3 reassortanten
CGM/191112-01 Pathogeniteitsclassificatie van de Staphylococcus aureus subsp. Aureus stammen RN4220 en 8325-4
CGM/191114-01 Klinische studie met lentiviraal getransduceerde CD34+ cellen ter behandeling van cerebrale adrenoleukodystrofie (CALD)
CGM/191129-04 Import and processing of herbicide tolerant genetically modified maize DP202216 with enhanced grain yield potential
CGM/191205-01 Aanvullend advies over de hernieuwing van de importvergunning van de gg-maïslijn MON89034, naar aanleiding van een recente EFSA opinie
CGM/191210-01 Inschaling van werkzaamheden met actief slib uit afwaterzuiveringsinstallaties
CGM/191212-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/191212-02 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/191218-01 Vertrouwelijk advies betreffende een vergunningaanvraag voor Introductie in het Milieu van een gg-cyanobacterie met een verhoogde glycolaatproductie

Generieke adviezen (niet verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)

Signaleringen

Signalerende aanbiedingsbrieven (bij onderzoeksrapporten)

In opdracht van de COGEM samengestelde onderzoeksrapporten