Publicaties

Uitgebrachte adviezen

Specifieke adviezen (verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)

 

CGM/200106-02 Renewal of the authorisation for import and processing of genetically modified maize MON88017xMON810
CGM/200109-01 Klinische studie met allogene ex vivo lentiviraal getransduceerde T-cellen ter behandeling van acute lymfoblastische leukemie
CGM/200113-01 Inschaling van werkzaamheden met reassortanten van het Shuni virus en het Schmallenberg virus
CGM/200117-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200123-02 Inschaling van werkzaamheden met gg- Caenorhabditis elegans met een CRISPR-gene drive
CGM/200123-03 Omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Afrikaanse varkenspestvirussen
CGM/200128-01 Pathogeniteitsclassificatie van de arbusculaire mycorrhiza-schimmel Funnelliformis mosseae
CGM/200128-02 Pathogeniteitsclassificatie van de micro-alg Aurantiochytrium limacinum
CGM/200203-01 Inschaling werkzaamheden met combinatievaccins gebaseerd op Yellow fever virus stam 17D
CGM/200204-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Chenopodium quinoa
CGM/200204-02 Omlaagschaling van werkzaamheden met levend-verzwakt genetisch gemodificeerd Rift Valley fever virus vaccin
CGM/200210-01 Import and processing of genetically modified oilseed rape LBFLFK with an altered fatty acid profile
CGM/200211-01 Pathogeniteitsclassificatie en inschaling van werkzaamheden met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV uit Wuhan
CGM/200212-01 Pathogeniteitsclassificatie van het Flock House virus (FHV)
CGM/200213-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200213-02 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200221-01 Aanvullend advies over de importvergunning van de genetisch gemodificeerde sojalijn SYHT0H2
CGM/200225-01 Pathogeniteitsclassificatie van de cyanobacteriestam Anabaena sp. PCC 7120
CGM/200304-01 Pathogeniteitsclassificatie van de Escherichia coli bacteriestam Nissle 1917
CGM/200317-01 Import and processing of herbicide tolerant genetically modified maize MON87429 with inducible male sterility phenotype
CGM/200318-02 Inschaling van werkzaamheden met teken geïnfecteerd met gg-Tick-borne encephalitis virus (TBEV)
CGM/200331-02 Aanvullend advies over de hernieuwing van de importvergunning van genetisch gemodificeerde maislijn MON88017
CGM/200407-01 Heroverweging pathogeniteitsclassificatie van de gistsoorten Malassezia furfur, Malassezia sympodialisen Malassezia pachydermatis
CGM/200407-03 Inschaling van in vitro en in vivo werkzaamheden met gg-Yellow fever virus vaccinstam 17D met het gen dat codeert voor het S-eiwit van SARS-CoV-2
CGM/200415-01 Pathogeniteitsclassificatie van Staphylococcus pseudintermedius
CGM/200415-02 Advies inschaling werkzaamheden met gg-FLUAV H5N1 delNS1 (4:3:1 reassortant)
CGM/200416-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200421-01 Pathogeniteitsclassificatie van de micro-alg Tetraselmis striata
CGM/200428-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200430-01 Inperking van biologische bestrijders in PKb-I kassen met bloeiende genetisch gemodificeerde planten
CGM/200430-02 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200504-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Eustoma grandiflorum
CGM/200507-02 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200520-02 Pathogeniteitsclassificatie Anabaena azollae en inschaling van werkzaamheden met (gg-)Azolla filiculoides in associatie met (gg-) A. azollae
CGM/200520-03 Omlaagschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerde cellijnen met HIV-1 constructen
CGM/200605-01 Inschaling van werkzaamheden met een recombinant Newcastle disease virus met spike van SARS-CoV-2
CGM/200608-01 Import and processing of genetically modified maize NK603xT25xDAS-40278-9 and sub-combinations
CGM/200608-02 Aanvullend advies over de importvergunning van de genetisch gemodificeerde koolzaadlijn MS11
CGM/200616-01 Gentherapiestudie met retroviraal getransduceerde T-cellen ter behandeling van CLDN6-positieve maligniteiten
CGM/200618-01 Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort Leptotrichia wadei
CGM/200624-01 COGEM advies n.a.v. voorstel EC om de milieurisicobeoordeling bij klinische studies t.b.v. behandeling en preventie COVID-19 af te schaffen
CGM/200625-01 COGEM advies import en verwerking van maislijn DP23211 (EFSA/GMO/NL/2019/163)
CGM/200630-01 Pathogeniteitsclassificatie van de bacterie Bacillus circulans
CGM/200706-01 Inschaling in vitro werkzaamheden met chimeer rSARS-CoV-2-MHV-reporter virus
CGM/200710-02 Klinische studie met een adenovirale vector (Ad26COVS1) ter preventie van COVID-19
CGM/200713-01 Vervolgadvies over omlaagschaling werkzaamheden met gg-cellijnen met HIV-constructen
CGM/200722-01 Omlaagschaling van in vitro, in vivo en ex vivo werkzaamheden metgg-vesicular stomatitis Indiana virus (VSVΔM51)
CGM/200804-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Phalaenopsis amabilis (maanorchidee)
CGM/200820-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/200820-02 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Ribes rubrum (Aalbes) en gg-Ribes nigrum (Zwarte bes)
CGM/200820-03 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Avena sativa (Gekweekte haver)
CGM/200820-04 Inperkingsmaatregelen voor genetisch gemodificeerde Eryngium planum en Eryngium bourgatii in plantenkassen en plantencellen
CGM/200825-01 Productie van een YFV combinatievaccin met het SARS-CoV-2 Spike eiwit in zoogdiercellen
CGM/200914-01 Additional advice on the renewal of the authorization for feed, import and processing of GM oilseed rape GT73
CGM/200915-01 Pathogeniteitsclassificatie van het porcine deltacoronavirus (Coronavirus HKU15)
CGM/200918-01 Omlaagschaling van grootschalige productiewerkzaamheden met gg-CHO cellen in een Single Use Bioreactor (SUB)
CGM/200928-01 Inschaling van ggo-werkzaamheden met Tetraselmis striata Virus-N1 (TsV-N1) en de
micro-alg Tetraselmis striata
CGM/201006-03 Inschaling productiewerkzaamheden met het rVSIVΔG-CoV2-S vaccin tegen COVID-19
CGM/201008-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Capsicum baccatum
CGM/201015-01 Omlaagschaling van in vitro werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Rift Valley fever phlebovirus (RVFV) NSs deletiemutanten
CGM/201016-01 Confidential advice on market authorization (EMA)
CGM/201019-01 Klinische studie met gg-vaccin MVA-MERS-S_DF1 ter bescherming tegen MERS-CoV
CGM/201022-01 Renewal of the authorisation for import and processing of genetically modified cotton GHB614
CGM/201029-01 Klinische studie met allogene ex vivo recombinant AAV-vector getransduceerde T-cellen (CTX130)
CGM/201029-02 Immunisatie van niet-humane primaten met genetisch gemodificeerde ORFV D1701-VrV COVID-19 kandidaatvaccins
CGM/201030-01 Pathogeniteitsclassificatie van de schimmelsoortenNeurospora intermedia en Neurospora tetrasperma
CGM/201030-02 Pathogeniteitsclassificatie van het Taura syndrome virus
CGM/201105-01 Inschaling van productie- en infectiewerkzaamheden met verschillende flavivirus en alphavirus chimeren
CGM/201111-01 Inschaling productiewerkzaamheden met gg-MeV-CoV2-S kandidaatvaccin tegen COVID-19
CGM/201126-02 Import and processing of genetically modified RF3 Canola Quality (CQ) Brassica juncea
CGM/201127-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Miscanthus soorten
CGM/201202-02 Pathogeniteitsclassificatie van de Newcastle disease virus (NDV) vaccinstam LaSota (en afgeleiden)
CGM/201202-03 Inschaling van werkzaamheden met gg-Newcastle disease virus (NDV) n.a.v een wijziging van een eerdere vergunning
CGM/201208-01 Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Doorgroeide boerenkers (Noccaea perfoliata syn. Microthlaspi perfoliatum)
CGM/201209-04 Vervolgadvies over de inschaling van productiewerkzaamheden met het rVSIVΔG-CoV2-S vaccin tegen COVID-19
CGM/201210-01 Klinische studie naar de toepassing van celproducten afgeleid van geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC)
CGM/201210-02 Pathogeniteitsclassificatie van het Binjari virus en inschaling van werkzaamheden met (chimere) flavivirussen
CGM/201210-03 Methoden voor het vernietigen van niet-toegelaten genetisch gemodificeerd plantmateriaal
CGM/201214-02 Advies betreffende procedures van markttoelatingen van medische ggo-producten die onder de generieke milieurisicobeoordeling van klinische studies vallen
CGM/201215-01 Pathogeniteitsclassificatie van Ochrobactrum grignonense en Rahnella aquatilis
CGM/201216-01 Inschaling van werkzaamheden met chimere NL63-SARS-CoV-2 coronavirussen

 

Generieke adviezen (niet verbonden aan specifieke vergunningaanvragen)

Signalerende aanbiedingsbrieven (bij onderzoeksrapporten)

In opdracht van de COGEM samengestelde onderzoeksrapporten

 

CGM 2020-01 The COGEM formula revisited. Experimental validation of the reduction ratio formula for free lentiviral particles Dautzenberg IJC & Hoeben RC (Leiden University Medical Center)
CGM 2020-03 Uitspraak van het Europees Hof over gene editing en de ggo-regelgeving; Reikwijdte en consequenties
Bergmans H, Kleinjans R (Ameco) & Poort L, Kortleven WJ (Erasmus School of Law)
CGM 2020-04 The plasticity of plant genomes - Causes and consequences: a survey of data on structural genome variation in plants Maagd RA, Van de Wiel C & Schouten HJ (Wageningen Plant Research)
CGM 2020-05 Plant material inactivation; How to eliminate seed and plant lots commingled with non-authorised GM material
Rüdelsheim PLJ & Smets G (Perseus BV)