Samenstelling COGEM in 2023

 

De commissie bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie subcommissies. De leden worden op voordracht van de COGEM benoemd door de minister van IenW. De buitenleden worden benoemd door het dagelijks bestuur. Zowel de leden als buitenleden worden benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar en kunnen herbenoemd worden. Voor specifieke vraagstukken kan een beroep worden gedaan op externe deskundigen. De commissie wordt ondersteund door een professioneel secretariaat van 8 fte.

Wijzigingen ledenbestand
In 2023 zijn de volgende (buiten)leden teruggetreden:

 • Dr. T.J. (Tom) de Jong (gepensioneerd)
 • Dr. A. (André) de Krom (LUMC)

De COGEM dankt hen hartelijk voor hun inzet en het vele werk dat ze voor de commissie hebben verzet.

De COGEM heeft in 2023 vijf nieuwe (buiten)leden mogen verwelkomen:

 • Prof. dr. ir. G.J. (Gerben) Messelink (WUR)
 • Prof. dr. ir. R.P. (Ronald) van Rij (Radboud Universiteit)
 • Dr. C.A.M. (Xander) Haan (Universiteit Utrecht)
 • Dr. N. (Nienke) de Graeff (LUMC)
 • Dr. K.J.F. (Koen) Verhoeven (NIOO)

De leden van de commissie in 2023

Dagelijks bestuur

 • Prof. dr. ing. S. (Sybe) Schaap (voorzitter COGEM)
 • Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht (Plaatsvervangend voorzitter)
 • Prof. dr. M. (Marianne) de Visser, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Subcommissie Landbouw

 • Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
 • Dr. ir. A.B. (Guusje) Bonnema, Wageningen University & Research
 • Dr. H. (Leni) Duistermaat, Naturalis Biodiversity Center
 • Em. prof. dr. ir. J.D. (Dick) van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. T.J. (Tom) de Jong, gepensioneerd (tot juni 2023)
 • Dr. J.M. (Jan) Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. J. (Johan) Memelink, Instituut Biologie Leiden
 • Prof. dr. ir. G.J. (Gerben) Messelink, Wageningen University & Research (per februari 2023)
 • Prof. dr. P.H. (Peter) van Tienderen, Universiteit van Amsterdam
 • Dr. K.J.F. (Koen) Verhoeven, Nederlands Instituut voor Ecologie, NIOO-KNAW (per december 2023)
 • Dr. ir. R.Y. (Rommie) van der Weide, Wageningen University & Research
 • Dr. ir. J.P. (Jos) Wubben, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Subcommissie Medisch Veterinair

 • Em. prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht (voorzitter)
 • Dr. N. (Nancy) Beerens, Erasmus Medisch Centrum
 • Dr. A.T. (Atze) Das, Amsterdam UMC
 • Prof. dr. C.M.F. (Clemens) Dirven, Erasmus Medisch Centrum
 • Dr. M. B. (Miquel) Ekkelenkamp, Universitair Medisch Centrum Utrecht
 • Dr. M.C.W. (Mariet) Feltkamp, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. D. (Danny) Goovaerts, DGVAC Consultancy
 • Dr. M. (Miranda) de Graaf, Wageningen Bioveterinary Research
 • Dr. C.A.M. (Xander) de Haan, Universiteit Utrecht (per april 2023)
 • Prof. dr. R.C. (Rob) Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. ir. G.P. (Gorben) Pijlman, Wageningen University & Research
 • Prof. dr. ir. R.P. (Ronald) van Rij, Radboud Universiteit (per april 2023)
 • Prof. dr. J.J. (Sjaak) de Wit, Gezondheidsdienst voor Dieren

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

 • Prof. dr. H.F.M. (Hedwig) te Molder, Vrije Universiteit Amsterdam (voorzitter)
 • Drs. H. (Hans) van den Berg, VandenBerg Advies
 • Prof. dr. (Marianne) Boenink, Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Prof. dr. M.C. (Martina) Cornel, Amsterdam Universitair Medisch Centrum
 • Dr. ir. C.P.G. (Clemens) Driessen, Wageningen University & Research
 • Prof. dr. J.T.M. (Theo) Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. N. (Nienke) de Graeff, Leids Universitair Medisch Centrum (per december 2023)
 • Dr. L.S.A.M. (Lucien) Hanssen, Deining
 • Dr. A. (André) Krom, Leids Universitair Medisch Centrum (tot november 2023)
 • Prof. dr. E.H.M (Ellen) Moors, Utrecht University
 • Dr. mr. L.M. (Lonneke) Poort, Erasmus University Rotterdam
 • Em. prof. dr. J.P.M. (Jos) van Putten, Universiteit Utrecht
 • Em. prof. dr. ir. P.C. (Paul) Struik, Wageningen University & Research
 • Prof. dr. T. (Tsjalling) Swierstra, Universiteit Maastricht
 • Em. prof. dr. A.J. (Arend Jan) Waarlo, Universiteit Utrecht

De huidige samenstelling van de commissie kunt hier bekijken.

Secretariaat COGEM

De werkzaamheden van de commissie worden ondersteund door een secretariaat dat gehuisvest is in Bilthoven. Het secretariaat staat onder leiding van de algemeen secretaris en is voor uitoefening van haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de commissie. Het secretariaat onderging in 2023 een aantal wijzigingen:

 • Dr. I. (Ilse) Boekhoud, wetenschappelijk stafmedewerker (uit dienst april 2023)
 • Mr. dr. M.L. (Martine) Boonk, Wetenschappelijk secretaris subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten (in dienst december 2023
 • Dr. ir. M. (Marjan) Bovers, Wetenschappelijk secretaris subcommissie Landbouw (uit dienst oktober 2023)
 • Dr. ir. I.L. (Irene) van Grinsven, Wetenschappelijk stafmedewerker (in dienst juni 2023)
 • Dr. ir. M.J. (Max) van Hooren, Wetenschappelijk secretaris subcommissie Landbouw (in dienst december 2023)
 • Dr. L.J. (Lisette) van der Knaap, Wetenschappelijk stafmedewerker
 • Drs. N. (Niek) Kok, Wetenschappelijk secretaris Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten (uit dienst september 2023)
 • Dr. C.C. (Clara) Posthuma, Wetenschappelijk secretaris subcommissie Medisch Veterinair, plaatsvervangend algemeen secretaris
 • Drs. I.W. (Iris) Riemersma, Wetenschappelijk stafmedewerker (in dienst november 2023)
 • A.F.R. (Astrid) Schulting, Office coördinator
 • Dr. ir. E. (Eveline) Ultee, Wetenschappelijk stafmedewerker
 • Dr. ir. F. (Frank) van der Wilk, Algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen

 • Dr. ir. M.L.H. Breukers, TKI Agri & Food
 • K. Delsing MA, Rathenau Instituut
 • Dr. R.M.T. ten Ham, UMC Utrecht
 • Dr. A.C. van der Kuyl, Amsterdam UMC
 • Dr. R.A. de Maagd, Wageningen University & Research
 • Em. prof. dr. R.A. Samson, Westerdijk Instituut
 • Dr. D. Schuurbiers, De Proeffabriek
 • Dr. W.F. Thielen, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. ir. D.B. van de Waal, Universiteit van Amsterdam

Ambtelijke vertegenwoordigers

Met de ambtelijk vertegenwoordigers die onder meer de COGEM vergaderingen als toehoorder bijwonen, worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten (alleen toehoorders bij vergaderingen vermeld):

Ministerie van IenW

Drs. M. Bilgin, drs. S.W. Donk, drs. T.Z. Lange, drs. S.S.P. Meuffels,

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)

Dr. C.D. Jongekrijg, drs. Y.M.E. de Keulenaar, dr. H.E. Kloosterboer, dr. B.M. te Riet, ing. C.H. Roesink, mr. N.A. Peeters, dr. C.P.E. Van Rijn,

Inspectie L&T

Dr. R.M. Hoek, ir. M. Spreuwenberg