Symposia

Gene edited crops; global perspectives and regulation

Op uitnodiging van de COGEM kwamen meer dan 100 wetenschappers, beleidsmakers, adviseurs, en vertegenwoordigers van veredelingsbedrijven en ngo’s op 10 oktober 2019 bijeen in de Vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag, om te luisteren naar internationale sprekers en te discussiëren over de regulering van zogenaamde ‘gene edited’ gewassen.

Tijdens het symposium kwamen zowel de mogelijkheden en beperkingen die gene editing (gerichte mutagenese) biedt voor de plantenveredeling alsmede de verschillende perspectieven op deze technologische ontwikkeling en de wereldwijde verschillen in regelgeving, aan bod. Het doel van het symposium was om tot een uitwisseling van standpunten en ideeën te komen, teneinde beleid en politiek te ondersteunen bij haar besluitvorming.

Het symposium werd geopend door Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die in haar toespraak pleitte voor een verandering in de EU regelgeving. Na afloop hiervan werd haar de COGEM signalering ‘Geen roos zonder doornen; Implicaties van een product-georiënteerde regelgeving voor gg-gewassen in Europa’ aangeboden.

Vervolgens kwamen sprekers uit binnen- en buitenland aan het woord die de verschillende regelgevingssystemen in onder meer de Verenigde Staten, Japan, Argentinië en de EU belichtten, ingingen op de eisen en uitdagingen waaraan regelgeving over een nieuwe technologische ontwikkeling moet voldoen, en voorstellen deden voor een nieuwe regelgevingssystematiek.

Na levendige discussies werd het symposium afgesloten door Nico van Straalen, de voorzitter van de COGEM subcommissie Landbouw, die opmerkte dat gedurende het symposium verschillende benaderingen voor de regulering van gene edited gewassen voorbij waren gekomen, en dat die verschillen deels terug te voeren zijn tot economische en culturele verschillen tussen landen. Hij had echter ook veel overeenkomsten tussen de verschillende benaderingen gezien en hij benadrukte dat we ons daarop zouden moeten richten. Luisterend naar de sprekers, had hij het gevoel gekregen dat er een verandering op til was in de wijze waarop gedacht wordt over regulering van nieuwe technieken in de landbouw.

Een verslag van het symposium is te vinden op de website van de COGEM.